Personalen på Gymnasiet avtackade Bjarne med denna tavlan.
( måste man tillägga att han gillar Bob Dyllan?)

KARIKATYR

TECKNINGb

INDEX